Ke klíčovým dovednostem patří – být si vědom skutečné hodnoty peněz

Finanční gramotnost, tedy praktické a efektivní hospodaření s penězi, nepatří k našim silným stránkám. Slováci mají podle několika průzkumů v této oblasti značné mezery. I to byl impuls pro žáky základních a středních škol, aby se zúčastnili soutěže Innovation Camp.

Vzdělávací organizace Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) ji zorganizovala, aby žáky podnítila k rozvíjení kreativity, komunikačních a prezentačních dovedností a podpořila inovace ve finanční oblasti. Zúčastnilo se jí 60 žáků ze základních a středních škol, kteří pracovali ve smíšených týmech. Zadáním byla výzva – Jak naučit děti a mladé lidi prakticky a efektivně hospodařit s penězi. Důraz měli klást také na to, jak motivovat děti a přiblížit jim svět financí v hravé podobě.

Slováci obecně zaostávají ve finanční gramotnosti, zorientovaná v ní je pouze čtvrtina dospělých. Problém začíná už ve školách. Žáci se v průzkumech o znalostech financí umisťují pod průměrem OECD, na ocase žebříčků, což potvrzují i ​​testování PISA. Podle dat 365 bank je finanční gramotnost dětí ve věku od 8 do 15 let průměrná, chybí jim zejména praktické zkušenosti s penězi, především s platbou kartou, výběrem hotovosti a čtením výpisu z účtu.

kapesné, děti, dítě, spoření

Kapesní naučí děti základům finanční gramotnosti
Jak rodiče, tak i děti


Podle průzkumu European Consumer Payment Report 2020 si jen 19 % mužů a 26 % žen myslí, že jsou dostatečně finančně vzdělaní. Správně vypočítat úročení vkladu zvládly jen dvě třetiny Slováků, což nás v mezinárodním srovnání evropských zemí řadí na konec druhé desítky žebříčku.

Největším vzorem pro děti jsou rodiče. Pokud vidí, že si peníze odkládají a utrácejí je na zbytečnosti, je velmi pravděpodobné, že se budou chovat stejně. Je důležité, aby měli rodiče své finance v pořádku a aby měli připravený finanční plán na zajištění života, zdraví a majetku. Ke klíčovým dovednostem patří – být si vědom skutečné hodnoty peněz, naučit se s nimi efektivně hospodařit a umět si určit priority. Být finančně vzdělaný znamená rozumět financím a vnímat i rizika, která jsou s nimi spojena. Právě znalosti a dovednosti pomáhají neztratit se ve finančních povinnostech, a proto je dobré je nabývat už v dětství.


Domácnosti mají problém hospodařit. V úsporách a příjmech jsou na ocase Evropy
Na peníze s technologiemi

Za nejlepší nápad označila porotce soutěže aplikaci pro děti od 6 do 12 let, jejíž součástí byly také hodinky s možností platby. Zuzana Sliacka, Patrik Jadroň, Sandra Mistríková a Daniel Šrank spojili tři prvky – mít peníze na každý den, možnost spoření a bezpečnost. Samozřejmostí by byla rodičovská kontrola.

Druhé místo získala čtveřice Jakub Szöke, Norbert Vass, Janka Jasencová a Kristýna Švolíková s hrou Hugova zelená cesta financemi. Hra by byla založena na on-line platformě a hlavní hrdina Hugo by si v ní musel najít práci, odolat lákavým reklamám ke koupi různých věcí a naučit se spořit. Soutěžící zároveň navrhli zavedení povinného předmětu o financích ve školách a jejich hra by byla jednou z možností učení.

business accountin with saving money with hand holding lightbulb concept financial background

Třetí příčka patří Viktorii Belkové, Samuelovi Hutkaiovi, Patrikovi Vargovi a Štefanovi Herákovi. Navrhli realizaci workshopů pro žáky, které by vedli odborníci z praxe. Nedostatky vidí zejména ve školách, které nemají ekonomické zaměření a finanční gramotnosti se moc nevěnují. Podle nich by mohla pomoci spolupráce s finančním poradcem a vytvoření vlastní aplikace, jako hry pro rozvíjení znalostí o financích. Porota ocenila i Samuela Krista, Ninu Hajkovou, Mariána Dolniaka a Julii Bezručkovou, kteří navrhli kurzy finanční gramotnosti pro rodiče a vzdělávání dětí již ve školce.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram