Jste zdravotně znevýhodněný člověk? Zlepšit život pomáhají různé výhody a slevy

Lidí s nějakým druhem zdravotního znevýhodnění přibývá. Zdravotní omezení s sebou ve většině případů přináší také snížení příjmu rodiny a zhoršení ekonomické situace. Problém, i když jen částečně, zmírňují výhody a slevy. Například mohou získat výhodnější úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení, úlevu na daních či nulové doplatky za léky.

Pokud si chce zdravotně znevýhodněný občan koupit byt či dům, může požádat Státní fond rozvoje bydlení o úvěr. Žadatelem může být člen domácnosti, jejímž členem je i osoba s těžkým zdravotním postižením (ZTP) a žije ve společné domácnosti s žadatelem alespoň rok. Žadatel ZTP může získat úvěr ve výši sto procent z pořizovacích nákladů na výstavbu nebo koupi bytu s maximálním limitem 120 000 eur na byt, se lhůtou splatnosti maximálně 40 let a s 1% úrokovou sazbou.

Komisařka pro osoby se zdravotním postižením Zuzana Stavrovská se zase snaží, aby lidé se zdravotním postižením byli zákonem osvobozeni od placení poplatků za komunální odpad. Města a obce sice většinou mají ve svých obecně závazných nařízeních upravené slevy pro občany s handicapem za daň z nemovitostí, v případě poplatků za komunální odpad jim slevu či odpuštění poplatku neumožňují, případně o tom rozhodují na základě individuálních žádostí. Některé ale s takovou možností vůbec nepočítají. „Ne každý občan se zdravotním postižením ví, že si má o snížení či odpuštění poplatku požádat, navíc výsledek je nejistý. Kromě toho, každé město a obec si určuje výši poplatku, v konečném důsledku tak mohou být rozdíly v postupech i v poplatcích značně odlišné,“ uvedla Zuzana Stavrovská.

Úřad komisaře řešil podněty v této věci od občanů například z Bratislavy, Prešova, Banské Štiavnice či Prievidze. Výše poplatků za odpad se tam, stejně jako v dalších městech, pohybuje kolem 30 až 40 eur ročně. Pro osoby se zdravotním postižením je to často vysoká částka. Komisařka v podobných podnětech žádá město nebo obec, aby městské nebo obecní zastupitelstvo projednalo návrh úpravy příslušného obecně závazného nařízení tak, aby poplatek za odpad buď snížilo, nebo je od poplatku osvobodilo, většinou však k takové úpravě nedochází. „Navrhuji, aby lidé se zdravotním postižením byli osvobozeni od placení poplatku za komunální odpady a drobné stavební odpady; aby taková úleva nebyla ponechána pouze na úvahu poslancům obecních a městských zastupitelstev, kteří mohou, ale nemusí být sociálně naladěni,“ dodala.

Young woman fell on stairs. Broken leg in an orthosis and crutches. Disabled person . Life insurance

Potřebu zajistit osobám se zdravotním postižením zvláštní péči ve všech oblastech života zakotvuje i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, k níž se zavázala i slovenská vláda ve svém programovém prohlášení. Důležitým bodem je implementace nástrojů podpory a pomoci zaměřených na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti občanů s handicapem.

Zdravotně znevýhodněným lidem pomáhají překonávat bariéry různé výhody a slevy. Ušetřit mohou na daních, správních poplatcích, cestovním i osvobození od koncesionářských poplatků. Vztahují se na ně i nulové doplatky za léky.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram