Jste zaměstnanec? Máte nárok na stravenky nebo příspěvek na stravu?

Pracujete více než čtyři hodiny denně? Zaměstnavatel je vám povinen zajistit stravování nebo poskytnout finanční příspěvek na stravování. Pokud pracovní změna trvá více než 11 hodin, zaměstnavatel může zajistit další stravování nebo poskytnout další finanční příspěvek na stravování.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat zaměstnancům ve všech změnách stravování odpovídající zásadám správné výživy přímo na pracovištích nebo v jejich blízkosti. Povinnost zajistit stravování má i zaměstnavatel nebo agentura dočasného zaměstnávání vůči dočasně přidělenému zaměstnanci. Tuto povinnost však nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu a vůči zaměstnancům, kterým poskytuje účelově vázaný finanční příspěvek na stravování. Pozor, i zde však existuje výjimka. Učinit tak totiž musí u zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu, kteří na svém pravidelném pracovišti odpracovali více než čtyři hodiny. Povinnost zaměstnavatele se nevztahuje na zaměstnance, kteří vykonávají práci ve veřejném zájmu v zahraničí.

Zaměstnavatel zajišťuje stravování zejména poskytováním jednoho teplého hlavního jídla včetně vhodného nápoje zaměstnanci v průběhu pracovní směny ve vlastním stravovacím zařízení. Učinit tak může ve stravovacím zařízení jiného zaměstnavatele nebo zajistí stravování pro své zaměstnance prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby, která má oprávnění zprostředkovat stravovací služby. Ta je musí zprostředkovat u právnické osoby nebo fyzické osoby, která má oprávnění poskytovat stravovací služby. Jedná se o poskytování stravování ve formě gastrolístků nebo jiných stravovacích poukázek.

Nárok na zajištění stravování nebo poskytnutí finančního příspěvku na stravování má zaměstnanec, který v rámci pracovní změny vykonává práci více než čtyři hodiny. Pokud pracovní změna trvá více než 11 hodin, zaměstnavatel může zajistit další stravování nebo poskytnout další finanční příspěvek na stravování.

55 % ceny jídla

Zaměstnavatel přispívá na stravování v částce nejméně 55 % ceny jídla, nejvýše však na každé jídlo do částky 55 % stravného poskytovaného při pracovní cestě v trvání 5 až 12 hodin podle zvláštního předpisu. Příspěvek se zaokrouhluje na nejbližší eurocent vzhůru. Kromě toho zaměstnavatel poskytuje příspěvek podle zvláštního předpisu.

Concept of health care and economy during covid-19 pandemic

75 % stravného

Při zajišťování stravování zaměstnanců prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby, která má oprávnění zprostředkovat stravovací služby, se cenou jídla rozumí hodnota stravovací poukázky. Hodnota stravovací poukázky musí činit nejméně 75 % stravného poskytovaného při pracovní cestě v trvání 5 až 12 hodin podle zvláštního předpisu.

Při zajišťování stravování zaměstnanců prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby, která má oprávnění zprostředkovat stravovací služby prostřednictvím stravovacích poukázek, činí výše poplatku za zprostředkované stravovací služby maximálně 2 % z hodnoty částky uvedené na stravovací poukázce.

následuje část: Kdo má nárok na finanční příspěvek

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram