Jak se zvýšilo stravné? Výrazně

Ministerstvo práce zvýšilo stravné během pracovní cesty, která trvá od 5 do 12 hodin, ze současných 5,10 eura na 6 eur. Minimální hodnota stravovací poukázky je podle Zákoníku práce 75% stravného pro pracovní cesty v trvání od 5 do 12 hodin. Při sumě stravného 6 eur bude tedy minimální hodnota stravovací poukázky 4,50 eura.

Nárok zaměstnance

Zaměstnanec má nárok na stravné, pokud jeho pracovní cesta trvá nejméně 5 hodin v rámci jednoho kalendářního dne. Stravné je určeno pevnou částkou pro jednotlivá časová pásma a z tohoto důvodu se jeho použití ze strany zaměstnance neprokazuje.
Trvání tuzemské pracovní cesty za každý kalendářní den je rozděleno na tři časová pásma:

5 až 12 hodin
nad 12 hodin do 18 hodin
nad 18 hodin
Stravné se při tuzemské pracovní cestě poskytuje za každý kalendářní den pracovní cesty podle délky trvání pracovní cesty v kalendářním dni.

Food box meal kit of fresh ingredients and recipe blank order from a meal kit company, delivered, cooking at home.

Nové částky stravného

Minimální hodnota stravných poukázek se změnila z 3,83 eura (do 30. 4. 2022) na částku 4,50 eura (nejméně 75 % stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin). Příspěvek zaměstnavatele je nejvýše 3,30 eura (nejméně 55 % ceny jídla, nejvýše však na každé jídlo do částky 55 % stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin).

Jelikož je minimální příspěvek zaměstnavatele 55 %, pokud zaměstnavatel poskytuje stravovací poukázky nebo finanční příspěvek na stravování, je od 1. května 2022 minimální výše příspěvku 2,48 eura.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram