Dobrá škola má úspěšné absolventy. Které jsou nejlepší?

Institut pro ekonomické a sociální reformy (INEKO) pravidelně vyhodnocuje výsledky všech slovenských základních a středních škol. Žebříčky nehodnotí kvalitu školy komplexně, ale informují o výsledcích žáků.

Za jeden z důležitých cílů hodnocení škol pokládají odborníci přitažení zájmu veřejnosti k diskusím o jejich kvalitě. Upozorňují zároveň, že rodiče by si pro získání přesnějšího obrazu o úrovni škol měli zjistit i to, jak se absolventi uplatní ať už na střední, případně vysoké škole nebo na trhu práce, ale také jaké má škola technické vybavení, strukturu předmětů či úspěšnost žáků v různých soutěžích.

Podle Eugena Jurzycu, poslance Evropského parlamentu, bývalého ministra školství a spoluautora projektu hodnocení škol má lepší informovanost přispět k efektivnější soutěži mezi jednotlivými školami, což v konečném důsledku zvýší jejich kvalitu.

„Školství by mělo mladým lidem pomáhat starat se v budoucnu úspěšně o sebe, rodinu a společnost. A pomáhá? Víme, do jaké míry? Amen, moc ne. Jenže jak chceme bez zpětné vazby, aby rodiče vytvářeli tlak na zlepšení základních škol, aby dali děti na střední školy, které připravují absolventy úspěšné v praxi nebo v dalším studiu? Jak chceme, aby střední školy a středoškolské obory, které „vyrábějí“ nezaměstnané, postupně uvolňovaly místo školám, které umí na život či vysokou školu připravovat lépe? Jak chceme, aby byl dobrý učitel společností morálně oceněn, pokud nevíme, který to je? chceme, aby společnost, například obec, místní podnikatelé, rodiče, pomohli zaostávající škole, pokud nevědí, že zaostává?“

Připomíná, že zatímco před dvěma sty lety stačilo na „výstupní kontrolu kvality“ a návrh korekčních opatření pár inspektorů, dnes to nejde bez dobře informované veřejnosti „Zaměstnavatel vyšle spolehlivý signál o tom, zda například střední odborná škola připravila dobře své žáky na trh práce. Přes jejich zaměstnání nebo nezaměstnaní a výši platu. U základních škol jsou to dobře informovaní rodiče, jejichž tlak může školy přimět k pružnějšímu přizpůsobování stále rychleji se měnícímu složitému světu. Nezbytně k tomu potřebují být dobře informováni.“

Group of modern students using gadgets while brainstorming together with teacher at class

Pro ohodnocení škol získávali odborníci co nejvíce ukazatelů na celoslovenské úrovni, které byly evidovány nebo zjišťovány renomovanou institucí a měly objektivní charakter. Po důkladné selekci dospěli k 45 ukazatelům, které popisují podmínky na školách.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram